VSV Unites framgångsrecept

1968 önskade Billerud effektivisera kontakten med sina drygt 200 timmeråkare. De såg en utmaning i att det dagligen var många fordon som kom till bruket samtidigt och att kön av lastbilar bara blev längre och längre. 

Några kloka personer räknade ut att om man istället kör lastbilarna i skift och levererar virke vid olika tidpunkter på dygnet så skulle man klara sig med 80 ekipage.

Billerud ville att åkerierna skulle gå ihop och skapa en central transportledning som skulle sköta alla transporter. Det blev starten för VSV Frakt.

Sedan dess har vi tecknat nya avtal med kunder inom hela skogsindustrin och anslutit fler åkare. Grundtanken lever vidare – ju större volymer en aktör har att hantera, desto mer effektiv blir logistiken. Det vinner alla på.

VSV Frakt AB (Västra Svealands Virkesfrakt AB) bildades 1968 på initiativ av Billerud AB (numera Stora Enso). Det fanns en uppfattning att det fanns mycket att vinna i ett samarbete i synnerhet ur transport- och kostnadssynpunkt. Man såg en potential i rätt planerade transporter och samverkan mellan olika förvaltningar och skogsföretag, för byte av virkesposter och minskning av transportavstånd.

Efter många diskussioner kom så småningom bolaget igång.
VSV:s första delägare var åkeriorganisationerna i S,T,W och P län. Vid starten 1968 engagerades ett 80-tal fordon. I dag handlar det om ca 130 rundvirkesbilar, lika många flisbilar och 120 skogsmaskiner.

Det blev en turbulent start. Ett stort antal åkerier blev utan körning, eftersom de 80 bilar som togs ut skulle köras i 2-skift och med 3-axliga släpvagnar. Detta medförde större laster.

Transportpriserna kunde genom rationaliseringar sänkas med ca 15 %, vilket mötte viss kritik. Det visade sig att lönsamheten ändå blev god genom det ökade utnyttjandet av fordonen. Dessutom utgick väl tilltagna tillägg för besvärliga lastnings-, lossnings- och vägförhållanden.

VSV Unite är  idag en aktör att räkna med på marknaden, med flesta större skogsbolagen som kunder och en omsättning på nästan en miljard.

Yngve Enström var VD för VSV Frakt  mellan åren 1968-1970

Landets största mätstation invigdes på Gruvön

Inmätningsföreningen tillsammans med Billerud AB byggde anläggningen. I och med detta fick VSV Frakt tillgång till personalutrymmen något man tidigare saknat

Sverigepremiär för maskinjätte på Gruvön, som ska underlätta lossning av virkesbilarna

Under året valde våra åkare att gå samman och flytta verksmheten till nya lokaler på våxnäs för att bättre få plats för alla maskiner.

Läs hela artikeln

Behovet av bättre vägar var en prioriterad fråga även 1972.

Läs hela artikeln

I Språkröret planerar man att kvartalsvis informera om vad som händer i verksamheten. Detta är en informationskanal som levt kvar vid sidan av alla digitala kanaler. Idag kallar vi det Infobladet.

Läs Personalnytt 1977

Det fanns även ett blad för Personalförändringar

Läs Språkröret 1977

Birger Wiberg var VD för VSV Frakt mellan 1970-1990

Här kan man läsa om åkardagen och snyggaste bilen. Det går även att lösa korsord

VSV Bladet 1987 VSV Bladet 1988

Bo Wiktorsson var VD för VSV Frakt mellan 1990-2000.

Anders Johansson på Kils Virkestransporter AB tycker i en artikel i Bioenergi att datorsystemet är ett lyft.

Läs artikeln

I TYA-nytt kan man läsa om ”Framtidens chaufförer är gröna” och hur man med gemensamma krafter räddat utbildningarna på Naturbruksgymnasiet Södra Viken. VSV, TYA och Ragnar Sellbergsstiftelsen var på den tiden viktiga delar i att verksamheten fortsatte.

Läs artikeln

Mats Brindbergs var VD för VSV Frakt mellan 2000-2012.

Det gäller att hänga med i utvecklingen , säger transportledaren Age Pettersson till Dalslands Affärer.

Läs intervjun

Skriften Framgångsrikt Miljö-och trafiksäkerhetsarbete i Transportföretag skriver om ”Eget transportsystem”.

Läs artikeln

Mattias Johansson på AB Kjell & Aste Larsson åkeri summerar att det är ganska praktiskt med datorer i förarhytten.

LBC Frakt och VSV Frakt samordnar flistransporter. Tillsammans startar man Unite Logistics som bli störts i Mellansverige på flisrelaterade transporter.

Läs artikeln

Två fraktbolag samarbetar om flisen. Målet är att bli det ledande fraktbolaget inom denna typ av transport i Mellansverige

Läs artikeln

Västra Götalands åkeriförening skriver om hur VSV disponerat om resurserna för att hjälpa till i det stormdrabbade området. Mats Brindbergs, VD VSV Frakt belyser dispenserna.

Läs artikeln

Här kan vi läsa om att stormvirke är på väg till Värmland, ett  70-tal fordon  och 60-tal maskiner från VSV hjälper till i stormområdet. Dessutom hade vi samarbetsplaner.

Läs artikeln

VSV har tillsammans med Skogsåkarna, TräFrakt, JämtFrakt, Vägverket och Sveriges Åkeriföretag gjorde satsningen ”Skogskvalitet på väg” i syfte att ökasatsningen på miljö,  trafiksäkerhet och kvalitet.

Läs artikeln

Mats Persson, Bjälverud åkeri har uppfunnit ett nytt skytelsysytem somsparar både kronor och miljö.

Hög medelålder – tusentals lastbilsförare behövs. VD Mats Brindbergs berättar bla om 40-års klubben som är en grupp för blivande företagare/åkare under 40 år.

Läs artikeln

Chaufförerna på AB Kjell & Aste Larssons åkeri lär sig köra kostnadseffektivt.

Lätt som en fjäder – konceptbil som presenterades på Mittiamässan.

Läs artikeln

Pressmeddelande: Fredrik Söderström ny VD på VSV Frakt.

Läs artikeln

Miljötänket går hand i hand med ekonomi och lönsamhet, säger Mattias Johansson, AB Kjell & Aste Larssons åkeri i Molkom.

Läs artikeln

Unite Logistics tecknade ett avtal med Setra värt 300 miljoner. Detta kunde man läsa om på transportnet.se och VF.

Robert Rundberget från The Paper Province följde VSV-entreprenören Roger Andersson en iskall vinterdag. Läs här hur han beskriver denna dag i Nordisk Papperstidning i ”Sven-Ingvarsland”.

Läs artikeln

Provinstidningen Dalsland träffar VSV-åkaren Niklas Fredriksson.

Läs artikeln

På Elmia 2014 ställde Bälsås Åkeri ut sitt alldeles nya 74-tons fordon.

SÅ passade på att skriva några rader om investeringen och träffade Fredrik Söderström, VSV och Morgan Careliussén, Bälsås åkeri.

Läs artikeln

VSV Frakt och Hushållningssällskapet i Värmland var värdar för ett besök av Prins Carl Philip. Ett besök där prinsen fick testa att lasta virke med VR-glasögon och avverka skog.

Läs artikeln

Många tog tillfället att testa lastning med VR-glasögon under invigningen.

Läs artikeln

Vi är jättestolta över att ha 50 år i branschen! Det firade vi med Öppet Hus!

Läs artikeln

I ett samarbetsprojekt med Karlstad El & Stadsnät har vi nu installerat laddstolpar.

Läs artikeln

Med jämna mellanrum genomför VSV/Unite en mätning där vi undersöker nöjdheten hos våra kunder.

Läs artikeln

Jesper Söder har utsetts till ny VD för VSV/Unite. Jesper har sin bakgrund inom Schenker och senast som ansvarig för DB Schenkers Field Sales-organisation för Sverige, Danmark och Island. -Det har varit ett stort intresse för att bli vår nya VD i VSV/Unite. Vi tar det som ett kvitto på att vi har ett starkt [...]

Läs nyheten

VSV har förnyat avtalet med Sveaskog när det gäller Rundvirkestransporter.  Det aktuella avtalet gäller transporter i området Södra Norrland och Södra Bergslagen.   För ytterligare info kontakta: Johan Svensson Affärsområdeschef Rundvirke Mobil 070-547 07 65 Mail:johan.svensson@vsv.se

Läs nyheten

VSV/Unite satsar på gasdriven lastbil. Satsningen görs i ett samarbete med Sällvens entreprenad AB. Fordonet följs av en styrgrupp inom ramen för VSV Future. Syftet är att testa och dra lärdom av hur ett gasdrivet fordon fungerar i skogslogistiken.

Läs nyheten

Vi träffar Stefan Berglund från Ransby åkeri. Han berättar om det är obeskrivliga i  att få komma ut i skogen och hur miljön och arbetet påverkar  arbetsdagen. Stefan som har kört lastbil i 20 år säger själv att han har #världensbästajobb! Se filmen med Stefan och David Jonasson från Ransby åkeri inspelad på Branäsbergets topp.   [...]

Läs nyheten

Svenska kyrkan Karlstad stift, logistikföretaget VSV/Unite och åkeriet Bråtens Skogsfrakt AB i Karlskoga gör en gemensam satsning på förnybart drivmedel. Samarbetet innebär att från och med nu är samtliga rundvirkestransporter som Bråtens kör för Karlstads stift körda med HVO i tanken. För att säkerställa detta finns numera en HVO-tank placerad hos åkeriet. HVO står för [...]

Läs nyheten

Efter 21 år väljer nu Leena Möckelind att trappa ner från sin tjänst som ekonomi-och administrativ chef på VSV/Unite.  Det är Madelene Elffors som kommer ta över rollen från 1 september. Madelene är sedan tidigare ett känt ansikte i organisationen eftersom hon började redan 2008. -Jag ser fram emot den nya rollen, säger Madelene. Dessutom [...]

Läs nyheten

Äntligen kunde vi träffas och tacka av några riktiga trotjänare inom VSV/Unite. Herrarna på bilden är f.v. Lennart Rådström, Fredrik Söderström och Klas Ivert. Lennart har genom åren varit ledamot i styrelsen och på senare tid sammankallande i valberedningen. Fredrik var VD för VSV/Unite fram till 2020 och samma år avslutade Klas Ivert sitt uppdrag [...]

Läs nyheten

Sveaskog fördjupar samarbetet med VSV. Avtalet omfattar transporter i Södra Bergslagen. – Vi är mycket glada över det nya flerårsavtalet med VSV. Sveaskog och VSV har en lång affärsrelation bakom sig i det här området, så det kändes naturligt att vi nu tillsammans utvecklar den ytterligare i och med detta nytecknade avtal, säger Claes Scholander, [...]

Läs nyheten