Svenska kyrkan Karlstad stift, logistikföretaget VSV/Unite och åkeriet Bråtens Skogsfrakt AB i Karlskoga gör en gemensam satsning på förnybart drivmedel. Samarbetet innebär att från och med nu är samtliga rundvirkestransporter som Bråtens kör för Karlstads stift körda med HVO i tanken.

För att säkerställa detta finns numera en HVO-tank placerad hos åkeriet. HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer.

– Svenska kyrkan har höga ambitioner när det gäller miljöarbetet, och satsar på många olika håll för att närma oss fossilfrihet. HVO-satsningen är spännande, och den utgör en av pusselbitarna i vårt klimatarbete, säger Tina Westlund, miljösamordnare på Svenska kyrkan Karlstads stift.

– Det känns bra att vi tillsammans med våra kunder arbetar för att nå det nationella målet med fossilfria transporter 2030, säger Johan Svensson ansvarig för rundvirkestransporterna på VSV/Unite.

­– Vi tycker det är ett bra initiativ att satsa på ett mer miljövänligt alternativ som HVO och på det här sättet kommer vi ha tillgång till Energifabrikens HVO med bra kvalitet, säger Johan Broström på Bråtens Skogsfrakt

 

Tina Westlund                                              Johan Svensson
Miljösamordnare, Karlstad Stift              Verksamhetschef kunder & Försäljning  VSV/Unite
Tel. 054-17 24 42                                            Tel. 070-547 07 65
tina.westlund@svenskakyrkan.se           johan.svensson@vsv.se