Vi skapar förutsättningar för effektiva samarbeten inom skogslogistiken

Resursstark i branschen

Inom VSV Unite finns 700 medarbetare som avverkar skog, fraktar rundvirke, tar hand om biobränsle och utför flistransporter. Det betyder att det dagligen rullar bortåt 300 fordon på våra vägar. Dessutom finns 90 skogsmaskiner på plats ute i våra skogar.

 

Flexibilitet

VSV Unites affär bygger på kundernas förtroende. I våra uppdrag lägger vi stor vikt vid att möta kundernas önskemål. Genom att vi samordnar transporterna inom VSV Unite skapar vi en hög flexibilitet för både stora och små kunder. 

 

Effektiv logistik

Våra åkerier och skogsentreprenörer bildar tillsammans VSV Unite. Vi erbjuder den enskilda medarbetarens engagemang tillsammans med det stora logistikföretagets resurser. Ledstjärnan är att leverera skogslogistik när den är som bäst!

Våra affärsområden

Pålitliga rundvirkestransporter i enkel förpackning

Ett stort nätverk av åkerier och kunnig personal ser till att ditt virke kommer fram i tid. 

Läs mer om tjänsten

Samverkan för effektiva flistransporter

Inom vårt dotterbolag Unite Logistics skapar vi genom samverkan, planering och engagemang bra logistik för både kunder och åkerier. 

Läs mer om tjänsten

Kvalitetskontrollerad avverkning

Med regelbundna kvalitetskontroller gör vi allt för att du ska kunna avverka din skog med största möjliga lönsamhet, utan körskador.

Läs mer om tjänsten

Säker hantering av biobränsle

Med stor kunskap inom hantering av GROT ser vi till att kunderna får ett jämnt flöde och en hög leveranssäkerhet.

Läs mer om tjänsten