Philip Åbrink ny ordförande i VSV Frakt

Efter 12 år som ledamot i styrelsen blir Philip Åbrink ny ordförande för VSV Frakt [...]

VSV Unite söker Avverkningsledare

Nu söker VSV Unite en engagerad och erfaren avverkningsledare för en nyckelroll inom vår organisation. [...]

Trafikverket bjuds in till dialog om vinterväghållning i Värmland

VSV Unite deltar i en skrivelse till Trafikverket angående vinterväghållningen. Tillsammans med övriga åkerier och [...]

Elektrifiering inom skogslogistiken

Under onsdagen och torsdagen är Sara, Johan och Jesper i Uppsala för uppstartsmöte av TREE [...]

Välkommen Henrik!

Vi hälsar Henrik Engström välkommen till VSV Unite. Han kommer arbeta som Transportledare för våra [...]

Vi behöver bli fler!

I takt med att VSV Unite växer har vi behov av ytterligare rundvirkesbilar. Behovet finns [...]

God jul och Gott nytt år!

Tack till alla för ett gott samarbete under 2023! I år går vår julgåva till [...]

Styrgruppsmöte med fokus på biogasfordon

EON och VSV Unite startade för tre år sedan ett gemensamt utvecklingsprojekt i syfte att [...]

VSV Unite finns med när skogsbrukets timmerbilar elektrifieras

Skogsbrukets vägtransporter elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, transport- och teknikföretag samt [...]

Thea utbildar sig till lastbilschaufför

Thea går andra året på transportlinjen på Södra Viken i Sunne med målsättningen att i [...]