Vad är VSV Future?

VSV Unite vill inte bara följa utvecklingen i branschen, utan faktiskt leda den. Under de drygt 50 verksamma åren har utvecklingsfrågorna alltid haft en central plats.

För att tydliggöra arbetet för omvärlden har vi skapat en kommunikationsplattform för prioriterade utvecklingsprojekt. Syftet är att effektivisera branschen och skapa mervärde för våra kunder och ägare. Vi kallar plattformen för VSV Future.

VSV Future bygger på en unik arbetsmodell där vi samlar deltagare med olika kompetens och bakgrund kring samma bord. De praktiska och teoretiska erfarenheterna möts och används till utveckling. I och med detta minimeras avståndet och vi får ett utvecklingsarbete när det är som allra bäst!

I en Futuregrupp finns alltid några åkeriägare eller skogsentreprenörer från VSV Unite. Övriga deltagare kan variera utifrån det unika projektet. Det kan t ex vara representanter från fordonstillverkare, Skogforsk, Sveriges Åkeriföretag, Paper Province, Trafikverket och Trafikutskottet för att nämna några.

 

Några av våra pågående Futureprojekt

Framtidens Gasfordon

Projektet med att följa ett gasdrivet flisekipage startade 2020 och ska pågå under fem år. Under tiden ska vi fördjupa våra kunskaper i bränsleförbrukning och fordonsekonomi. Vi gör detta  genom att jämföra gasfordonet med ett dieselfordon. 

Projektet skall ge en tydlig bild av de för-och nackdelar som finns med ett gasdrivet flisekipage och vägleda oss i framtida beslut. 

Vilket är Futuredäcket?

 

Syftet är att dra lärdomar utifrån praktiska tester i verksamheten och därigenom skapa större medvetenhet hos våra åkerier. Projektet kommer att genomföras i samverkan med kunder, försäkringsbolag och andra aktörer på marknaden.

Rekryteringsprojekt

 

I rekryteringsprojektet vill vi lyfta intresset för branschen. Vi har en aktiv dialog med transportutbildningar och deltar på olika sätt för att bidra med att öka attraktionskraften till de skogliga yrkena.

Här ser vi Susanna Troedson från VSV Unite som tillsammans med elever och lärare från Rudbecksgymnasiet i Tidaholm  testar simulatorträning. Joysticken sponsrades av VSV Unite.

Några tidigare Futureprojekt

 

 

 

Dispensfordon

Historiskt har VSV Unite utvärderat flera dispensfordon. Ett av fordonen ägdes av Bälsås åkeri och var ett 74-tonsekipage. Projektet pågick i tre år med start i september 2014. Syftet var att  på nära håll skaffa kunskap om köregenskaper och bränsleförbrukning kring denna typ av fordon.

Ett naturligt steg  var att även ansöka om dispenser för 70-tons ekipage, vilket gav möjligheten att utnyttja fordonets totalvikt på 28 ton. 

Vår slutsats i projekten var att 70-tons ekipage gav bäst resultat vad gäller köregenskaper, bränsleförbrukning och totalekonomi.

Test av absorbent

I ett samarbete med utvecklingsföretaget Biosorbe testade chaufförer och skogsmaskinsförare inom VSV Unite ett skogsbaserat absorbent. Lastbilar och skogsmaskiner försågs med produkten som sen kunde användas för att sanera oljespill på ett klimatsmart sätt. Projektet pågick under sex månader under 2020 och gav lärdomar till både VSV Unite och Biosorbe.

 

Vad tycker vi om VSV Future?

Ingenting är omöjligt!

VSV Future

Lennart Cider från Volvo Lastvagnar ingår i en av styrgrupperna i VSV Future. Här beskriver han uppdraget och sin syn på hur VSV Unite arbetar med utveckling.

Vi visar att vi ligger i framkant!

VSV Future

Johan Broström, Bråtens skogsfrakt AB är “VSV-are” i tredje generationen. Här  berättar han om värdet av att delta i utvecklingsprojekt.