Branschen utvecklas genom VSV Future!

Vad är VSV Future?

VSV/Unite vill inte bara följa utvecklingen i branschen, utan faktiskt leda den. Under de 50 verksamma åren har utvecklingsfrågorna alltid haft en central plats.

För att tydliggöra arbetet för omvärlden har vi skapat en kommunikationsplattform för prioriterade utvecklingsprojekt. Syftet är att effektivisera branschen och skapa mervärde för våra kunder och ägare. Vi kallar plattformen för VSV Future.

Det unika med VSV Future bygger på en enkel arbetsmodell.  Deltagare med olika kompetens och bakgrund samlas kring samma bord. De praktiska och teoretiska erfarenheterna möts och används till utveckling. I och med detta minimeras avstånden och vi får ett utvecklingsarbete när det är som bäst!

I en Futuregrupp finns alltid  åkare/entreprenörer från VSV/Unite. Övriga  deltagare kan vara representanter från Fordonstillverkare, Paper Province, Skogforsk, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och Trafikutskottet.

VSV Future i siffror

3
Dispensfordon
20
Personer i våra styrgrupper
4
potentiella Futureprojekt på väg in
VSV/Unite är ett föredöme i samarbete med politiken!

Lars Mejern Larsson, Trafikutskottet, ger sin syn på hur VSV/Unite arbete i utvecklingsfrågor.

Vi visar att vi ligger i framkant!
VSV Future

Johan Broström, Bråtens skogsfrakt AB är “VSV-are” i tredje generationen. Här  berättar han om värdet av att delta i utvecklingsprojekt.

Ingenting är omöjligt!
VSV Future

Lennart Cider från Volvo Lastvagnar ingår i en av styrgrupperna i VSV Future. Här beskriver han uppdraget och sin syn på hur VSV/Unite arbetar med utveckling.

Pågående projekt

I Sverige finns ett nationellt mål att vi ska vara fossilfria 2030. VSV/Unite har antagit den utmaningen…
VSV/ Unite var tidigt ute med att beviljas dispens på 70 ton, med möjligheten att utnyttja fordonets…
Bygger på en 74-tons dispens som sattes i drift september 2014 och där syftet är att på…
Vill du veta mer om vsv future?
Kontakta mig gärna