Hållbart klimatarbete

För VSV Unite handlar hållbarhet om att ta ansvar för klimat, miljön, medarbetare och vår framtid. VSV Unite tar varje år fram en hållbarhetsrapport som på ett övergripande sätt beskriver hur vi bedriver vårt hållbarhetsarbete utifrån olika infallsvinklar. 

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

VSV Unite arbetar för ökad hållbarhet

Som aktör har vi en skyldighet att utveckla oss själva och därmed branschen.

Vårt arbete leds och styrs av vår miljöledningsgrupp. Här finns alla verksamhetsområden representerade, både åkerier, skogsentreprenörer och tjänstemannaorganisationen.

Miljöledningsgruppen leder, styr och följer upp miljöområdet i allmänhet och de uppsatta miljömålen i synnerhet.

VSV-koncernen har fastställt ett antal policys för att säkerställa vårt hållbarhetsarbete. Det är miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, personalpolicy, trafiksäkerhetspolicy för att nämna några.

VSV Unites miljömål är:

  • Säkerställa en hög lastkörningsgrad i våra transporter
  • Reducera utsläpp av fossil CO2 som genereras av verksamheten med 70% jämfört med 2010
  • Ha en kvalitetssäkrad avvikelse- och förbättringsrapportering

VSV Unite stödjer och arbetar även utifrån de globala hållbarhetsmålen med särskilt fokus på mål nr:

9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11) Hållbara städer och samhällen
13) Bekämpa klimatförändringarna

Hållbar framtid

Att VSV Unite arbetar för en ökad hållbarhet är avgörande för att vi som organisation skall vara verksamma i framtiden. Vi verkar på flera plan för att uppnå detta – allt från att avfall källsorteras i fikarummet till att delta i utvecklingsprojekt rörande framtidens timmerbilar.

Hållbara förbättringar

Flera olika projekt och initiativ genomförs under VSV-koncernens utvecklingsplattform VSV Future. Ett av de pågående projekten är att utvärdera en flisbil som går på biogas, ett annat är att följa användningen av ett miljöskåp för hantering av farligt avfall.

Det är viktigt för oss att bygga kunskap kring förbättringar. Vi gör detta genom att arrangera forum för kunskapsöverföring. Här samarbetar vi med t ex Volvo, Scania och Gasum.

 

 

Hållbar personalpolitik

Hållbar utveckling handlar inte bara om klimatet. Hållbara transporter behöver även kompetenta yrkesarbetare. Hela branschen har stor brist på arbetskraft och alldeles för få utbildar sig till chaufförer och skogsmaskinförare.

För att locka och behålla duktiga medarbetare bedriver VSV Unite en personalpolitik som präglas av jämställdhet, jämlikhet och ömsesidig respekt. Vi har självklart nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling, vilket innefattar mobbing, sexuella trakasserier och diskriminering.

Certifieringar

VSV Unite är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 och revideras av externa revisorer.

Vi och våra entreprenörer är certifierade enligt PEFC.

VSV Unite som organisation är hållbarhetscertifierade av Fair Transport. Det betyder att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.