Vilka är Unite?

Unite Logistics är ett dotterbolag till VSV Frakt AB. Unite erbjuder modern logistik för främst flistransporter samt transport av spån, bark och sågade trävaror. Företaget bildades 2005 och har idag mer än hundra fordon som rullar på vägarna i Mellansverige. De vanligaste ekipagen är sidotippande fordon som primärt är anpassade för att köra sönderdelad skogsråvara som t ex cellulosaflis, men de kan även användas för att frakta annat gods som t ex sågade trävaror.

Unite har ett stort fokus på att effektivisera och använder ett av marknadens mest moderna transportledningssystem.

Stort nätverk ger dig trygga leveranser

Ju större volymer, desto bättre logistik. Vi har ett tryggt nätverk med över 60 egna flisbilsekipage och ett stort antal samarbetspartners som kan hantera stora volymer och ge dig hög flexibilitet och bättre leveransprecision. 

Kontakta oss nu

Så får du pålitliga flistransporter:

  1.  Teckna avtal om flistransporter med VSV Unite
  2.  Vi planerar, transportleder och levererar din last till rätt plats, i rätt tid
  3.  Genom en kontakt har du tillgång till hela vårt nätverk av åkerier
  4.  En faktura per månad

Hållbarhet

Vårt breda nätverk bidrar till att vi skapar synergier i våra flöden, vilket innebär färre tomlass och därmed lägre utsläpp per transporterat ton. Det är miljövänligt – som kollektivtrafik för din skogsråvara.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Personal i fokus

Just nu finns det fyra transportledare, en flödeskoordinator samt en verksamhetsansvarig på Unite Logistics. Ett rullande jourschema gör att  tillgänglighet är 24 timmar om dygnet.

Tillsammans dirigerar transportledningen 300 transporter varje dygn som i huvudsak består av färdigvara och bioprodukter från skogsindustrin. 

Inom Unite arbetar vi i en modern IT-miljö med lastplaneringssystem, fordonsdatorer och GPS-positionering.

Egen utveckling

För att du ska kunna få mer effektiva och miljövänliga flistransporter arbetar vi kontinuerligt med att utveckla logistiken. Sedan 2021 testas exempelvis ett biogasfordon av Sällvens Entreprenad i Fjugesta. En styrgrupp med representanter från kunder, bränsleleverantör, fordonstillverkaren, Trafikutskottet och Sveriges Åkeriföretag hjälper till att utvärdera resultatet.

Läs mer om VSV Future