VSV Unite bygger på samarbete och gemenskap

Genom samverkan och planering kan vi kombinera transporter och godsslag för att minimerar antalet tomma lass. Detta skapar en kostnadseffektivitet och är dessutom bra för miljön.

Nyttan och värdet av ett transportnät ökar dramatiskt för varje ny rutt som läggs till. Ju fler transportuppdrag vi får, desto mer effektivt kan vi frakta ditt gods. Om en bil går sönder kan vi snabbt sätta in en ersättare. Det gynnar både kunderna och oss.

Bli en del av VSV Unite Se våra tjänster

VSV Unite i siffror

Tillsammans arbetar upp emot 700 personer inom VSV Unite. Varje dag planerar vi verksamheten för cirka 300 fordon och 90 skogsmaskiner.

VSV Unite transporterar ca 10% av Sveriges totala behov av råvara inom skogsindustrin. Det innebär att om vi skulle lägga alla stockar vi transporterar på en dag efter varandra, så skulle vi få en rad lika lång som hela Sverige – från Smygehuk till Treriksröset.

2022 uppgick omsättningen till drygt 1,7 miljarder kr.

Styrelsearbetet är viktigt för verksamheten

I styrelsen finns ägarna representerade, men även externa styrelseledamöter. Ordförande är Ingemar Eriksson. Här berättar Ingemar om styrkorna han ser hos VSV Unite och hur de  bidrar till att kunna erbjuda kunderna bra logistiklösningar.

Kontakta styrelsen

Företagsfakta

Juridisk form: Aktiebolag
Dotterbolag: Unite Logistics Sweden AB 100%, VSV Fastigheter AB 100%
Organisationsnummer VSV Frakt: 556119-5842
Organisationsnummer Unite Logistics AB: 556677-6380

Telefon VSV Frakt: 054-140700
Telefon Unite Logistics: 054-137140
Säte: Karlstad
Adress: Box 2018, 650 02 KARLSTAD
Besöksadress: Säterivägen 3 (Våxnäs industriområde)