VSV/Unite är ett logistikföretag för allt som har med skogen att göra.

Vi kom till världen 1968 för att skogsindustrin behövde ett logistikföretag med rejäl kapacitet. Vi avverkar skog, fraktar rundvirke, markbereder, röjer, arbetar med biobränsle. Vårt dotterbolag Unite Logistics utför transporter av flis, spån, bark och sågade trävaror.

Företaget ägs av anslutna entreprenörer och åkare. 200 små och stora företag bildar tillsammans VSV/Unite, med totalt 700 medarbetare. Tillsammans kan vi erbjuda rejäla resurser av bilar, maskiner och genuin skogskompetens. Efter att ha växt tillsammans med våra kunder verkar vi idag över stora delar av landet. Omsättningen är över en miljard kronor.

Vår vision

Vi har en vision som vi ska arbeta emot och som lyder:

Värdeskapande Samverkan för Virkeslogistik

Visionen leder fram till vår affärsidé

VSV erbjuder och producerar effektiva logistiktjänster till kunder inom skogsbruk, skogsindustri och energiproduktion i Sverige och Norge.

Genom att kombinera transporter och godsslag erbjuder vi hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan.

Vi stödjer våra leverantörsföretag genom gemensamma inköp, servicefunktioner och riskspridning.

 

Styrelsearbetet är viktigt för verksamheten

I styrelsen finns ägarna representerade, men även externa styrelseledamöter. Ordförande är Ingemar Ericsson.

Här berättar Ingemar om styrkorna som han ser med VSV/Unite och samtidigt möjligheterna att kunna erbjuda kunderna bra logistiklösningar.