Alla tjänar på samarbete

VSV Unite ägs av våra anslutna åkerier och skogsentreprenörer. Vår uppgift är att samordna transporter och avverkningar så att du som åkare kan maximera din effektivitet.

Ju fler vi är och ju fler lass vi har att köra, desto bättre flyter logistiken.

Resultatet är att vi alla tjänar mer på varje transport. Våra kunder får en tryggare råvaruförsörjning. Tillsammans klarar vi ännu större uppdrag!

Vi jobbar för dig

På VSV Unite arbetar drygt 30 personer med att bidra till att du som åkeriägare och skogsentreprenör kan jobba mer effektivt. Duktiga administratörer, transport- och avverkningsledare sköter din planering och administration. Detta gör det möjligt för dig att fokusera på att köra lastbil eller skogsmaskin.

Som åkare och entreprenör
i VSV Unite får du:

  • Enklare administration
  • Lägre driftskostnad
  • Långsiktig trygghet och lönsamhet
  • Hjälp med kundavtal och fakturering
  • Support kring hållbarhet, IT, arbetsmiljö och säkerhet
  • Färre tomkörningar
  • Hjälp med PEFC-certifiering
  • Tillgång till attraktiva avtal av centralt upphandlade tjänster

 

Vi hjälper varandra om något går snett

Blir du sjuk eller får fel på bilen så finns det alltid hjälp att få. Och när problemet är löst hjälper din transportledare dig att få extralass så att du klarar ekonomin.

Det hände t.ex. i december 2022. Jimmy Hedblom skulle frakta sågat virke från en kund i Uppland till en båt i Orrskärs hamn, som skulle avgå till Egypten dagen efter. Men växellådan brakade i Stockholm och Jimmy behövde in på verkstad.

Jimmy ringde transportledaren Andreas Johansson som hittade en lösning för transporten medan växellådan lagades. Nästa morgon hade Andreas dessutom fixat ett ersättningslass för Jimmy att köra i Stockholm.

Vill du veta mer om förutsättningarna för att gå med i VSV Unite?

Susanna troedson
Rundvirkestransporter

susanna.troedson@vsv.se
054-140712

Johan Svensson
Flistransporter

johan.svensson@vsv.se
054-140715

Lars Lundgren
Avverkning och Biobränsle

lars.lundgren@vsv.se
054-140743

Fokusera på att köra
– Låt VSV Unite sköta planering och administration

Varje fredag får du ett veckobrev med nästa veckas transporter. Sedan kan du själv detaljplanera din vecka så att det passar dig. Varje månad betalas din ersättning ut och du får en avräkning. VSV Unites transportledare sköter all rapportering till kund.

Några fördelar med att vara en del av VSV Unite

Lägre driftskostnad

Tack vare att vi är så många inom VSV Unite så har vi bra samarbeten och priser på  drivmedel, försäkringar, tillbehör och arbetskläder.

Dessutom har vi kompetens och samarbetspartners för att förenkla rutinerna för gränsöverskridande transporter mot Norge.

Långsiktig lönsamhet

Med över 300 anslutna åkerier och skogsentreprenörer, kan VSV Unite teckna större avtal med både industrier och skogsbolag.

Ett exempel är när Sveaskog ville effektivisera sina transporter och bytte tre fraktbolag mot ett. VSV Unite fick uppdraget att frakta 1,6 miljoner kubikmeter årligen till ett stort antal av Sveaskogs kunder i södra Sverige.

Ju större volymer vi ska frakta, desto bättre förutsättningar att optimera våra flöden.

Säkerhet vid investeringar

Som delägare i VSV Unite är det en trygghet att kunna visa för banken att du ingår i ett större nätverk med långsiktiga avtal. När Jimmy Hedbom skulle starta eget åkeri, gick banken med på att finansiera hans bil, tack vare att han hade ett långsiktigt uppdragsavtal med VSV Unite. “Banken säger inte ja om du inte kan visa upp en positiv budget”, säger Jimmy.

Utveckling tillsammans

Vi vill lära oss mer om branschen, arbeta mer effektivt och bli mer miljövänliga. Vi lägger också stor vikt vid utbildning och rekryteringsprojekt för att bidra till att säkerställa behovet av personal för våra delägare.

Utvecklingsarbetet sker tillsammans med våra delägare, kunder och samarbetspartners. Vi kallar det VSV Future!

Läs mer om VSV Future

Enklare PEFC-certifiering

Som skogsentreprenör behöver du vara PEFC-certifierad. Innan den årliga revisionen hjälper vi dig med en intern genomgång för att uppdatera och säkerställa nya och befintliga krav.