Skalbar kapacitet med hög flexibilitet

Vi löser kundernas behov  av rundvirkeshantering. Stora och små åtaganden planeras in i våra normala flöden och hanteras både effektivt och miljövänligt.

Kontakta oss för mer information

Samarbete är nyckeln till framgång

Sågverk och industrier är beroende av pålitliga transporter av rundvirke. VSV Unite är länken mellan skogsindustrierna och åkerier. Genom kommunikation och gemensam målbild mellan kunder, transportledning och åkerier skapar vi tillsammans en långsiktig hållbar logistik i våra kunduppdrag.

Personalen i fokus

Hos oss finns det idag tio stycken transportledare inklusive en flödeskoordinator inom rundvirkestransport. De ser till att åkerierna får sina veckokvoter och att de dagliga rutterna planeras på bästa sätt. Varje timme är det minst 50 lass som levereras till industrin, det blir 900 lass på ett dygn och 4300 lass på en arbetsvecka.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet inom Rundvirkestransporter bedrivs i olika former. Här är några aktuella exempel:

  • Samverkan och planering som skapar en hög flexibilitet för både kunder och åkerier. Det minimerar antal tomlass och ökar lastkörningsgraden. 
  • Ett förbättrat vägnät ökar transporteffektiviteten och minimerar antalet transporter som krävs för att utföra uppdragen. VSV Unite driver och påverkar löpande utvecklingen av BK4-nätverket
  • Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt för att hitta anpassade lösningar för att öka den förnyelsebara andelen inblandning i de drivmedel som används.

Vi engagerar oss gärna i projekt kring hållbarhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Egen utveckling

Vi utvecklar för framtiden. Inom ramen för vår projektplattform VSV Future arbetar vi kontinuerligt med utvecklingsfrågor för att leda branschen in i framtiden. En av de högst prioriterade frågorna just nu är rekryteringsbehovet av chaufförer. I projektet VSV Future Rekrytering skapar vi tillsammans med transportutbildningar ett forum för att attrahera nya medarbetare.

Läs mer om VSV Future

Stort fokus på digitala lösningar

Hos VSV Unite  har det alltid funnits ett stort fokus att utveckla digitala lösningar i verksamheten. Detta gynnar både våra kunder och anslutna åkerier.

Med hjälp av våra system skapar vi kundanpassad rapportering, vilket över tid ger än mer hållbara logistiklösningar.

Genom detta bidrar vi till logistiksektorns utveckling i allmänhet och rundvirkesområdet i synnerhet.