Flexibilitet och samarbete säkrar avverkningen

Du kan känna dig trygg med att arbetet håller hög kvalitet när VSV Unites entreprenörer avverkar din skog.

Vi ser till att det finns resurser på plats och att avverkningen sker enligt gällande certifieringar och uppfyller de krav du som kund ställer.

Kontakta oss för mer information

Entreprenörerna får support

VSV Unites drygt 90 skogsentreprenörer får heltäckande support. Avverkningsledarna hjälper till med resursplanering och administration vilket gör att entreprenören helt  kan koncentrera sig på att arbeta effektivt i skogen.
Avverkningsledarna är länken mellan dig som kund och arbetslaget i skogen.

Så hanteras avverkningen

När du tecknar avtal med VSV Unite om avverkning, så sköter vi all resursplanering och kontakt med skogsentreprenören. Vi sätter ihop en PEFC-certifierad avverkningsgrupp och kommer överens om en prislista.

Efteråt får du dina traktrapporter så att du direkt kan planera för nyplantering.

Nollvision för körskador

VSV Unite har en nollvision för körskador och avverkar skog enligt gällande regler. Så fort det finns risk för körskador tar vi en dialog med dig som kund om hur vi går vidare i arbetet.

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är centralt i avverkningen. Vi stöttar därför våra entreprenörer med certifieringsarbetet i ett nära samarbete mellan avverkningsledare och entreprenör.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Produktionsuppföljning för ökad effektivitet

Efter varje avverkning analyserar vi maskinernas produktionsdata för att lära oss vilka arbetsmoment som kan effektiviseras.

Vi reflekterar kring  hur objektsplaneringen kan bli bättre, om maskinföraren kan effektivisera körmetoden och om apteringen kan förbättras.

Digitalt får föraren utvecklingsförslag som hjälper dem att bli ännu bättre i sitt arbete.

Komplett maskinpark och bred kompetens

Idag finns tre avverkningsledare på plats på VSV Unite. Tillsammans ser de till att vara kontakten mellan kunderna och skogsentreprenören.

Avverkningsledaren:

  • Resursplanerar och följer upp avverkningar
  • Är en länk mellan dig som kund och avverkningsgruppen
  • Skördarföraren tar ner och apterar virket
  • Skotarföraren skotar ut virket till avlägg

Maskiner:

  • Slutavverkningsmaskiner
  • Gallringsskördare
  • Skotare
  • Maskintrailers
  • Markberedare