Vi tar hand om biobränslet

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med biobränslehantering. 

För oss består biobränslehanteringen av tre delar:

  • Grotskotning efter avverkning
  • Flisning av GROT vid väg
  • Helgrotstransporter till industri

Genom att planera de olika delarna i hanteringen kan vi bygga logistiken på ett effektivt sätt.

VSV Unite fokuserar på kärnverksamhet

VSV Unite har moderna biobränslefordon och flisenheter som kör till industrier och värmeverk. Transporterna planeras och administreras av en central transportledare i samarbete med åkerierna. Som kund kan du känna dig trygg att volymerna kommer in.

Kontakta oss för säkra biobränsletransporter

Så får du säkra biobränsletransporter:

  • Teckna avtal med VSV Unite
  • Ge oss månads- och veckoplaner för hur stora volymer som ska köras in
  • Sedan levererar vi din GROT vecka för vecka under uppdragets löptid
  • Nätverket av åkerier bidrar till säkra leveranser
  • Vill du få ännu högre kvalitet på GROT:en kan vi åta oss både avverkning, skotning och transport

Hållbarhet

Vi ser till att ständigt utvecklas genom att delta i olika utvecklingsprojekt, tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Ett intressant område att samla nya kunskaper inom är inhemsk produktion av biobränsle och energi.

Torr och ren GROT- nyckeln till effektiva biobränsleleveranser

01

Hantera GROT:en rätt

Första steget till bra GROT är avverkningen. Därför är VSV Unites egna entreprenörer noga med att hantera GROT:en rätt.

02

Avlägg utan föroreningar

Därefter skotas GROT:en ut till vägen. Avlägget ska byggas på ett sätt som hjälper råvaran att torka och se till att den inte innehåller föroreningar. Det ger en torr och ren GROT med högt energiinnehåll, som du får bra betalt för.

03

Strategiska val av avlägg

När vägarna och klimatet växlar är det svårt att komma åt alla avlägg. Därför är VSV Unites transportledare strategiska med att välja vilket avlägg som ska hämtas beroende på temperatur och väder.

04

Kontroll över hela kedjan ger bättre GROT

Ofta sköts olika delar av den här kedjan av olika leverantörer, vilket kan försvåra hanteringen. När VSV Unite själva har kontroll över hela kedjan, från stubbe till industri, så kan vi tillreda, placera och transportera din GROT optimalt.