VSV/Unite satsar på gasdriven lastbil. Satsningen görs i ett samarbete med Sällvens entreprenad AB.

Fordonet följs av en styrgrupp inom ramen för VSV Future. Syftet är att testa och dra lärdom av hur ett gasdrivet fordon fungerar i skogslogistiken.