VSV/Unite har miljö högt upp på sin agenda!

I ett samarbetsprojekt med Karlstad El & Stadsnät har vi nu installerat laddstolpar. Stolparna finns uppsatta på vår parkering på Wåxnäs i Karlstad och är en resurs för besökande, hyresgäster och personal.