Med jämna mellanrum genomför VSV/Unite en mätning där vi undersöker nöjdheten hos våra kunder.

Det är med stolthet vi kan konstatera att vi vid årets mätning på samtliga parametrar ligger kvar på en hög nivå eller har ökat. Det totala helhetsintrycket för koncernen landar nu på 4,32 på en 5-gradig skala. Uppdelat ser resultatet för våra två bolag ut så här:

Stort tack till alla som bidragit i undersökningen!

 

För frågor kontakta:

Christina Lundqvist

christina.lundqvist@vsv.se