VSV har förnyat avtalet med Sveaskog när det gäller Rundvirkestransporter.  Det aktuella avtalet gäller transporter i området Södra Norrland och Södra Bergslagen.

 

För ytterligare info kontakta:

Johan Svensson

Affärsområdeschef Rundvirke

Mobil 070-547 07 65

Mail:johan.svensson@vsv.se