VSV/Unite är inne i en expansiv fas och har behov av förstärkning av resurser inom samtliga affärsområden.  Behovet innebär såväl maskiner inom avverkning,  som fordon inom rundvirke- och flistransporter.

Det finns flera skäl till att arbeta med VSV/Unite. Läs mer om detta här

Intresserad?

Ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal

Jan-Stefan Karlsson, Affärsområdeschef Rundvirke 070-6770067

Ingvar Bergh Affärsområdeschef Skog & Energi 070-5571850

Christer Friberg Affärsområdeschef Flis 070-2445020