Nu antar VSV/Unite utmaningen och sätter upp målet att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2030.

Bakom utmaningen ligger Riksdagens beslut angående att:

  • Sverige ska vara klimatneutralt år 2045.
  • Målet för inrikes transporter (exkl. flyg) är att sänka utsläppen av växthusgaser med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.
  • Fossilfria transporter
    För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.

Har du frågor kring hur vi arbetar med Transportutmaningen?

Välkommen att höra av dig till

Hanna Kipatsi , Hållbarhetsansvarig

054-140714