I takt med att VSV Unite växer har vi nu behov av ytterligare rundvirkesbilar i området Södra Stockholm. Är du intresserad?

Hör i så fall av dig till

Susanna Troedson, Operativt ansvarig Rundvirke
073-7693466
susanna.troedson@vsv.se