VSV Frakt AB har tecknat ett nytt avtal med Södra Region Öst. Avtalet gäller från 1 augusti 2013 och avser rundvirkestransporter med en volym på ca 175 000 m3fub.