Avverkningsledare till VSV

Vi söker dig som vill arbeta med människor och skogsmaskiner. Som avverkningsledare är du vår nyckelperson i kontakter med kunder och entreprenörer. Vi vill att du har ett marknadsinriktat arbetssätt, där kundfokus är en självklarhet.

Arbetsuppgifterna består till stor del av marknadsföring, kundkontakter, utveckling samt planering, ledning och rådgivning till anslutna skogsentreprenörer. VSV genomför för närvarande ett större utvecklingsprogram, där du kommer att ha en viktig funktion i genomförandet.

Som person tror vi att du är duktig på att ”hålla många bollar i luften”, att skapa goda relationer, ett strukturerat arbetssätt samt har erfarenhet från branschen. Skoglig utbildning eller liknande och några års erfarenhet av skogligt arbete är önskvärda meriter.

Stationeringsort är Dalsland eller dess närhet, vårt lokalkontor finns idag i Billingsfors. VSV:s huvudkontor finns i Karlstad.

För ytterligare upplysningar kontakta affärsområdeschef Ingvar Bergh 070-557 18 50 eller VD Fredrik Söderström 070-656 46 00.

Din ansökan vill vi ha senast den 31 maj på mejl eller via brev till:

VSV Frakt AB

Claes Axelsson
Box 2018
650 02 KARLSTAD
claes.axelsson@vsv.se