VSV har haft besök av en finsk delegation på nio personer från Bioenergia. En organisation som representerar bioenergisektorn från markägaren till skogs-och energibolag, samt teknik och forskning. Bioenergia är en medlemsorganisation som främjar kompetens och know-how inom branschen i Finland.

Deltagarna och tillika medlemmar i Bioenergia var representanter för såväl skogsbolag, maskintillverkare som yrkeshögskolor.

Besökarna fick en övergripande presentation om VSV samt en mer ingående genomgång om vår verksamhet inom biobränsle och avverkning. Besök gjordes på Vedtorget samt hos VSV-entreprenören Didriksson.

En givande dag för alla parter, där vi kunde konstatera värdet av att utbyta erfarenheter.