VSV Frakt arbetar strukturerat med utvecklingsarbete. I våra styrgrupper finns olika delar av  skogs-och logistikbranschen representerade. Här ser vi Maria Hollander, VD The Paper Province