Karl Narfström från VSV deltog den 25-27 juni som en av föreläsarna på mässan OSCAR 14 – Solutions for sustainable forestry solutions.

I år var Sverige värdland och Skogforsk var värd-institution. Totalt fanns 8 nationaliteter på plats.

Syftet med konferensen är att sprida den senaste kunskapen mellan länderna för att kunna ta större steg framåt. Karl presenterade ett  egenskapat beslutstöd för flödesstyrning och maskinsystemval genom optimering.

För fullständig information:

http://www.skogforsk.se/en/Events/OSCAR2014/