Idag deltar VSV på Södra Vikens årliga rekryteringsdag. Samtidigt får vi ta en titt på det nya simuleringsrummet. Här tränar eleven Adam Johansson på att lasta virke! Dessutom finns möjligheten att träna på köra skördare. Mycket bra, enligt eleverna!