VSV Avverkning har för tillfället ett 10-tal entreprenörer utlokaliserade till Norra Sverige.

Kraftiga stormar har bidragit till att en stor mängd råvara måste tas om hand.

Det är svårt att säga hur länge uppdragen pågår. En del fram till påsk, några längre, säger Ingvar Berg Avverkningsledare på VSV Frakt

Bilden visar ett storm drabbat område i Fränsta öster om Ånge.

Foto: Mats-Erik Larsson Callans Trä AB.

För ytterligare information, kontakta Ingvar Berg: