Tack till alla för ett gott samarbete under 2022!

VSV Unite önskar en God jul och ett Gott nytt år!