I takt med att VSV Unite växer har vi behov av ytterligare rundvirkesbilar.

Behovet finns först och främst i området Norra Värmland men även i övriga geografier

Om Du är intresserad hör av Dig till:

Susanna Troedson
Affärsområdesansvarig Rundvirke
susanna.troedson@vsv.se
073-7693466