Vi hälsar Robert Jonsson välkommen till VSV Unite i rollen som avverkningsledare med placeringsort Karlstad. Robert är utbildad skogstekniker och kommer närmast från Mellanskog där han arbetat som leveransledare.