Peter Stejmar studierektor på Gammelkroppa Skogsskola har undervisat VSV:s personal hur man minskar markskadorna i skogen. De senaste årens blöta väderlek har medfört att man jobbat intensivt med att prova nya idéer för att försöka minska markskadorna. Det nya arbetskonceptet är framtaget av Stora Enso. En bra planering är en avgörande faktor. Skördaren skall jobba på ett delvis nytt sätt för att ge skotaren bra förutsättningar för att minimera markskadorna. Basstråken skall alltid risas och läggas på den högsta möjliga sträckningen. Kavelbroar skall byggas över diken och bäckar om man inte kan dra sträckningen på torrare mark. Det gäller att läsa av naturen.

Positiva effekter:

  • Minskar bränsleförbrukningen med ca 10-20 %.
  • Minskar kvicksilverutlakningen vid körskador.
  • Minskar kranarbetet.