Vi är inne i en växande fas och ser ett stort behov av att få in fler bilar.

Det vi söker är flisbilar som kan tänka sig att ligga ute på veckorna.

Våra flöden sträcker sig i stort sett över hela Mellansverige.

För mer information ta kontakt med trafikansvarig Tommy Wennerström på Tel: 070-671 17 22

eller via mail: tommy.wennerstrom@unitelogistics.se