Unite Logistics har fått möjligheten att teckna ett nytt transportavtal med BillerudKorsnäs. Transporterna gäller cellulosaflis i Västmanland.

-Vi ser positivt på samarbetet med BillerudKorsnäs då det ger oss möjligheter att utveckla en bra logistik. Det passar bra in i vårt befintliga flöde, säger Johan Svensson verksamhetschef VSV/Unite

För mer information kontakta

Johan Svensson
Verksamhetschef
Tel:070-5470765
Mail: johan.svensson@vsv.se