Nyligen har Unite Logistics AB fått möjligheten att omförhandla och utöka transportavtalet med Mellanskog. Det aktuella avtalet gäller transporter av bränsleflis.

-Unite har under många år haft ett samarbete med Mellanskog och vi ser fram mot en fortsättning på detta, säger Johan Svensson

 

För ytterligare info kontakta:

Johan Svensson, Unite Logistics AB

Mobil 070-547 07 65

Mail: johan.svensson@vsv.se