Unite Logistics har skrivit avtal med E.ON Värme Örebro om intransporter av bränsle från sågverk och terminaler i Örebro-området. Primärt handlar det om flöden av spån och bark från Setras sågverk i Hasselfors, men även transporter av spån till och från terminaler i närområdet. Avtalet är på ca 3 500 lass per år.

Vi är mycket glada för att ha fått fortsatt förtroende att hantera E.ONs inflöde till värmeverket i Örebro. Extra glada blir vi över att vi skrivit ett långt avtal vilket visar att E.ON tror på Unite och vår kvalitet, säger Christer Svensson, chef Unite Logistics

Frågor med anledning av avtalet besvaras av Christer Svensson