Avtalet med Holmen innebär att Unite Logistics ska förse pappersbruket genom att köra cellulosaflis från Karl Hedins sågverk i Karbenning samt Setras sågverk i Heby. Från bruket kommer sedan Unite köra bark till närliggande värmeverk samt slam till återvinning.  Avtalet är 1-årigt och startar upp den 1 augusti 2014.

– Vi på Unite Logistics är mycket nöjda att ha fått till den här affären med Holmen. Det stärker våra möjligheter att optimera våra resurser på den östra kanten i vårt område, säger Christer Svensson, ansvarig på Unite. Extra positivt är att vår goda kvalitet och höga servicenivå påverkat kundens val transportör. Vi har i och med detta en utmärkt plattform för ytterligare expansion i området. Dock görs denna expansion alltid utifrån våra transportörers behov, dvs ökad fyllnadsgrad på bilarna som ett led i förbättrad lönsamhet.

Unite Logistics är ett nischat transportbolag som fokuserar på transporter av bioprodukter och sågade trävaror. Bolaget har idag ca 50 egna fordon och omsätter ca 160 MSEK. Unite är ett helägt dotterbolag till VSV Frakt AB.