Unite Logistics har skrivit avtal med ENA Energi i Enköping om intransporter av bränsle från terminaler och bränsleleverantör i närområdet av Enköping. Avtalet är på 1+1 år och befäster ett tidigare samarbete mellan Unite och ENA.

Det känns oerhört positivt att vi efter ett långvarigt samarbete nu bekräftar med ett skrivet avtal.  Vi upplever ett mycket gott samarbete med ENA´s personal, något som är en förutsättning i en verksamhet med stora säsongsvariationer, säger Christer Svensson, chef Unite Logistics. Genom det strategiska läget höjer vi vi dessutom vår fyllnadsgrad. Totalt handlar det om 500 lass per år.