VSV Unite deltar i en skrivelse till Trafikverket angående vinterväghållningen. Tillsammans med övriga åkerier och företrädare för skogsnäringen i Värmland inbjuds Trafikverket till ett möte för att diskutera lösningar för en bättre vinterväghållning i regionen.

Det är företagen VSV Unite, Virkeslogistik, Westan Logistik, Jages Transport och Stora Enso som tillsammans med Sveriges Åkeriföretag står bakom skrivningen till Trafikverket i Värmland där vi ber om ett möte för att diskutera lösningar för en bättre vinterväghållning i regionen.

I skrivningen lyfts bland annat vinterns problem med dålig friktion på vägarna och bristande halkbekämpning vilket resulterat i det varit så halt att vissa yrkesförare inte vågat ge sig ut på vägarna och de som gjort det inte tagit sig fram.

Problemet med en bristande vinterväghållning ger dessutom en betydande affärsmässig risk för både regionen och dess transportörer. Saknar industrierna råvaror kan dess kunder välja andra leverantörer med uppsägningar som följd i regionen. 

Skrivningen avslutas med en inbjudan till en fortsatt dialog. ”Vi ser mycket bekymmersamt och oroväckande på denna utveckling. Vi måste hjälpas åt att komma till bukt med problemen och eliminera de utmaningar som finns framåt. Vi föreslår ett möte för att diskutera detta där Trafikverket Region Värmland deltar och där vi tillsammans ser på lösningar framåt.”

Läs hela skrivningen här.