Det är viktigt för oss på VSV/Unite att vårda skogarna vi arbetar i. Skogsmaskinsförare och virkeschaufförer har i vinter större utmaningar än någonsin med att uppnå kvoter och hålla leveransplaner utan att orsaka körskador. Varje dag görs ett enormt arbete av engagerade medarbetare. Trots omständigheterna kör dagligen 140 rundvirkesbilar och ett 100-tal skördare och skotare.

Tack alla chaufförer och entreprenörer för allt arbete ni lägger ner.