EON och VSV Unite startade för tre år sedan ett gemensamt utvecklingsprojekt i syfte att utvärdera ett biogasfordon. Projektet handlar om att tillsammans ta fram en tydlig bild av de för-och nackdelar som finns med att använda gas som drivmedel inom skogslogistik.

När delar ur styrgruppen träffades hos Sällvens Entreprenad i Fjugesta fick vi möjlighet att stämma av Fredrik Wennerlunds erfarenheter av helheten dvs köregenskaper, tankning, bränsleförbrukning och ekonomi. Samtliga områden med goda resultat.

På bilden finns Jesper Söder VSV Unite, Helena Gellerman Trafikutskottet, Sara Ståhl VSV Unite, Fredrik Wennerlund Sällvens Entreprenad, Ulf Janzelius EON och Christina Lundqvist VSV Unite ( bakom kameran)

Med i Styrgruppen är även Claes Westling Gasum, Lennart Cider Volvo, Maria Jansson Setra, Per Broholm Sveriges Åkeriföretag och Per Frisell Helmia