VSV Frakt har nyligen tecknat ett avtal med Skogssällskapet för rundvirketransporter i området östra Svealand

Vi är mycket glada över att Skogssällskapet utökar sitt samarbete med oss, säger Johan Svensson, verksamhetschef VSV. Det geografiska området för transporterna passar bra in i vår verksamhet och kommer att komplettera våra tidigare flöden och skapa en bra logistik.

Då vi redan idag har samarbeten med VSV Frakt, ser vi positivt på den här lösningen, säger Henrik Möllerberg, Produktions- och kvalitetsutvecklare på Skogssällskapet.
I vår bedömning att välja VSV har ett antal faktorer spelat in och bland annat kommer vår nya transportör att ha minst 50% förnyelsebart bränsle i fordonsflottan som fraktar vårt virke. Dessutom har vi vägt in faktorer som transportledning, pris, kvalité, kapacitet, flexibilitet, lokalkännedom och utveckling.

Vår sammantagna slutsats är att den anbudsgivare som bäst matchade ovan nämnda parametrar är VSV-frakt. De är taggade att vara befraktare åt vår växande verksamhet. Riktigt roligt, avslutar Henrik Möllberg.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Möllerberg, Skogssällskapet
090-774734
henrik.mollerberg@skogssallskapet.se

Johan Svensson, VSV Frakt AB
070-547 07 65
johan.svensson@vsv.se