VSV  och anslutna entreprenörer har tillsammans med Mellanskog genomfört en ”Lärorik skogsdag” i Gåsborn. Deltagarna fick möjlighet att lära sig mer om markberedning, plantering, krossning  och gallring.