Skogsbrukets vägtransporter elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer. Ihop med Vinnova satsas 155 miljoner kronor.

-Att ha fokus på utvecklingen framåt är och har alltid varit centralt inom VSV Unite. För oss är det en naturlig del att tillsammans med våra kunder driva utvecklingen i branschen framåt. Det är därför med stor glädje som vi nu ser fram emot att tillsammans med Sveaskog och övriga inblandade aktörer vara en del av elektrifieringen av det svenska skogsbruket , säger Jesper Söder, VD VSV Unite.
Läs mer om projektet här:
https://www.skogforsk.se/nyheter/2023/skogsbrukets-timmerbilar-elektrifieras/