Setra Group skriver nytt avtal med Unite Logistics

Avtalet innebär att Unite Logistics har fått fortsatt förtroende att transportera virke och bioprodukter från Setras enheter i Mellansverige. Avtalsvärdet uppskattas till ca 250 MSEK under en tre-års period. Setra är med sina 10 anläggningar i Sverige ett av Sveriges största  träindustriföretag och en ledande aktör i Europa.

– Setra och Unite har under åren utvecklat ett nära samarbete där vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar. Vi ser fram mot en ny period där vi ytterligare kan optimera både det dagliga arbetet och fokusera på miljö och hållbarhetsfrågor, säger Maria Jansson, logistikchef på Setra Group.

– Vi är väldigt glada över att få fortsätta vårt samarbete med Setra Group. Det visar att Setra Group tror på Unite och vår verksamhet, säger Christer Friberg, verksamhetschef på Unite Logistics. Vi kan nu fortsätta expandera genom att hitta returflöden och på så vis optimera våra transporter vilket ger en ökad fyllnadsgrad och gynnar hela branschen samt miljön.

Unite Logistics är ett nischat transportbolag som fokuserar på transporter av bioprodukter och sågade trävaror. Bolaget har idag ca 50 egna fordon och omsätter ca 165 MSEK. Unite är ett helägt dotterbolag till VSV Frakt AB.

 

För ytterligare information kontakta

Christer Friberg, verksamhetschef Unite Logistics

Mobil 070-244 50 20

 

Maria Jansson, logistikchef Setra Group

Mobil 073-079 80 16