Ängsgårdens Åkeri AB säljer saltsand i storsäck till ett bra pris 550 kr/ton, se annons i bildrutan.