Prinsparet besöker Värmland den 21 oktober. VSV Frakt är tillsammans med Hushållningssällskapet värdar för det skogliga inslaget.