Efter 12 år som ledamot i styrelsen blir Philip Åbrink ny ordförande för VSV Frakt AB.
-Rollen som ordförande är ny för mig, men jag tycker det ska bli både intressant och kul!  Mina år i styrelsen som ledamot har gett mig en bra grund och jag känner att jag lärt mycket av vår avgående ordförande som har en lång erfarenhet av styrelsearbete. Nu ska jag använda det och göra det till mitt eget, säger Philip.

Philip ville jobba inom lantbruket och gick naturbruksgymnasium, men bytte bana och blev åkare. Efter att ha gått gymnasiet och börjat jobba så kom idén upp att köra timmer på vintern när det var lite lugnare på gården. Efter ett tag blev det en lastbil till salu på ett åkeri i närheten. Sen har det varit lastbilar och åkeriet som varit fokus. Idag har Åbrinks åkeri 8 bilar och 13 anställda.

Hur kommer det märkas att du är ordförande?
-Vi har bra år bakom oss i VSV Frakt tack vare ett genomtänkt och aktivt arbete i organisationen.  Men omständigheterna i omvärlden kommer säkert påverka framåt. Det är då det är fint att vara ett bra lag.

-Jag brinner för att varje person i ett lag får möjlighet att bidra med sina styrkor och att arbeta för att skapa en större helhet. Det är avgörande för framgång. Även om vårt lag redan fungerar bra, finns det alltid möjlighet att förbättra och finjustera för att nå ännu bättre resultat. Det gäller oavsett var i organisationen man befinner sig och det kommer jag arbeta för!

-Vi kommer nu vara åtta styrelseledamöter där Johan Broström, Bråtens Skogsfrakt och Emma Gabrielsson, arbetstagarrepresentant är helt nya. Dessutom kommer Stefan Berglund, Ransby åkeri från och med nu ha rollen som vice ordförande.  Dessa förändringar kommer bidra till diskussioner med nya idéer och perspektiv.  Att se till att dra nytta av alla kompetenser, stärker laget!

-I slutet av maj är första styrelsemötet och innan dess är det många olika möten inbokade. Det här blir kul, avslutar Philip.

Ledamöter i VSV Frakts styrelsen är
Stefan Berglund, vice ordf
Johan Broström, ledamot
Magnus Eriksson, ledamot
Emma Gabrielsson, arbetstagarrepresentant
Conny Jacobsson, ledamot
Dan Persson, ledamot
Fredrik Wennerlund, ledamot
Philip Åbrink, ordförande