VSV har tecknat ett biobränsleavtal med Sveaskog.

Avtalet gäller transport av helgrot i geografin Närke och Västmanland.

För ytterligare information kontakta
Ingvar Bergh, Affärsområdeschef Skog & Energi
Mobil: 070-5571850