VSV Frakt har tecknat avtal med Virke impex inom Rundvirkestransporter.

För frågor, kontakta:

Karl Narfström
Affärsområdeschef Råvarulogistik
Mobil: 070-6329430
karl.narfstrom@vsv.se