VSV Frakt har tecknat ett nytt avtal  med Västra Värmand- och Dals Skogsägarförening för Rundvirkestransporter. Avtalet gäller från 1 januari 2014.