VSV Frakt har tecknat ett avtal med Sydved för Rundvirkestransporter. Avtalet gäller från 1 januari 2014.